Karriärservice

 

Karriärservicen erbjuder dig hjälp i alla skeden av din karriär. Du kan använda dig av tjänsterna oberoende om du är i ett arbetsförhållande, arbetslös eller studerande. 

Bland tjänsterna som erbjuds finns bl.a.

  • Personlig resurskartläggning 

  • Utbildningsscreening

  • Karriärplanering

  • Moderna jobbsökningsverktyg

  • Träning för företagsverksamhet

  • Kompetensutveckling

  • CV-handledning

  • Ekonomisk handledning

  • Rådgivning i att förhandla din lönenivå eller dina anställningsvillkor 

 

Service ges både som individuell handledning och genom utbildningar och evenemang. 

Servicen är en del av DIFFs arbetstrygghetstjänster.

 Karriärservice på svenska erbjuds i samarbete med Resurscentret Föregångarna och på finska via  Insinööriliitto.