Lönestatistik

 

DIFF utför årligen en arbetsmarknadsundersökning i samarbete med Insinööriliitto (IL).  Lönestatistiken och analyserna kring den baserar sig på resultatet i undersökningen.Lönestatistik 2017