Mentorprogrammet TFIX

 

Vi tror på livslångt lärande och på den professionalitet som finns bland våra medlemmar. Mentorprogrammet TFiX förenar yngre och äldre experter i arbetslivet .


Behöver du en mentor som kan ge dig konkreta råd för hur du kommer vidare i karriären? En mentor inom TFiF:s och DIFF:s gemensamma mentorprogram TFiX kan hjälpa dig vidare.


Känner du att du har kunskap och erfarenhet som du gärna delar med dig? Eller har du tidigare deltagit i programmet som adept och nu känner dig färdig att träda in i rollen som mentor? Du kan också ställa upp som mentor och dela med dig av din erfarenhet och yrkeskunskap till en yngre kollega samtidigt som även du lär dig nya saker om hur yngre tänker och beter sig på arbetsmarknaden.


Mentorprogrammet TFiX är ett enastående sätt att vidga dina professionella vyer.  Läs mer 

Intresseanmälan för nästa mentoringrunda öppnar hösten 2019 .